Historie Modelklubu Lipence

Ohlédnutí se za historií: ,, Poznáte se?"

 Leteckomodelářský klub Lipence byl založen v roce 1964, později byl přejmenován na Modelklub Lipence. V roce založení se klub převážně orientoval na volně létající modely kategorií A2 a A1 a na upoutané modely. V kategorii volných modelů se členové klubu zúčastňovali veřejných soutěží po celé republice a také se zúčastnili čtyř mistrovství republiky v kategorii A2. Zápisy v kronice z tehdejší doby zní pro dnešního čtenáře téměř archaicky, i když je to "jen" pětatřicet let.

Z kroniky klubu
Další úryvek z kroniky klubu

V roce 1966 se uskutečnila výstavba dráhy pro upoutané modely a  koupě klubovny v Lipencích. V dalších letech se činnost soustředila na soutěžní létání, pořádání výstav a modelářských leteckých dnů. Byl také založen modelářský kroužek pro mládež. Postupem času a vývojem leteckého modelářství se členové klubu z volných modelů přeorientovali na modely řízené rádiem v kategoriích RCV1, RCV2 a F3A. Na podporu těchto kategorií se začala výstavba modelářského letiště. Po několika letech modelářské letiště muselo ustoupit skládce a začala výstavba druhého letiště, které se provozovalo až do roku 1998. Tehdejší dobu už připomínají jen černobílé, spíše nažloutlé fotografie. Větší obrázky uvidíte po kliknutí myší na níže zobrazené náhledy.

V PříbramiSvahové létáníLétání s motorákyOprava klubovny
Letiště na Kyjáku

Po roce 1998 byla pronajata plocha o výměře 6 ha, na které začala výstavba nového modelářského letiště, v pořadí vlastně již třetího. Toto poslední letiště, které klub používá v současné době, je největší čistě modelářské letiště v Praze a okolí. Konají se na něm pravidelně soutěže a letecké dny. Na místě našeho dnešního letiště bylo dříve tzv. letiště mezi Zbraslaví a Radotínem. V oddíle o letišti se můžete podívat, jaký provoz na něm v polovině století byl. Nezapomnělo se ani na tradici a byl založen kroužek mládeže.
 

Nyní

MK Lipence patří v současné době počtem cca 100 členů mezi největší modelářské kluby v ČR. Máme vlastní objekt s klubovnou a dílnou, vybudovali jsme si na dlouhodobě pronajatém pozemku své čistě modelářské travnaté letiště s celoročním provozem. Letiště je vyjímečné nejen svou rozlohohou přes 6 ha, ale především tím, že leží na území Prahy v dosahu MHD. Klub pořádá několik veřejných akcí ročně, z nichž největší je zářijové setkání obřích a neobvyklých modelů pod názvem "Lipenecký obr". V rámci klubu funguje modelářský kroužek, rozbíhá se škola RC létání.

To, co dělá klub klubem, ale není technické zázemí a vybavení. Jsou to především lidé schopní a ochotní udělat něco nejen pro sebe, ale i pro ostatní, pro klub. Těch není nikdy dost. Samozřejmě, že jsou mezi námi lidé velmi aktivní, kteří klubem a modelářstvím doslova žijí, občas pracující většina a tací, kteří se "vezou". Bez nápadů těch prvních, práce druhých a příspěvků třetích by to ani nešlo. Jako všude jinde.

Máte-li zájem přijít mezi nás, přečtěte si pozorně následující body, většinu podstatných informací v nich najdete. Nemáme nouzi o členy, ale schopné lidi vždy rádi přivítáme.